lin2722 (L. innocua )
In pMCSG19 (MBP and His-tagged expression vector)

Explanation of Terms

Gene:
Gene Symbol:  lin2722
Gene Name:  lin2722
Original Clone ID:
APC60765.2_SG117_pMCSG19
Keyword:
partial cds
Species:
Listeria innocua
Type:
cDNA
Vector Name:
pMCSG19
Format: 
FUSION
Source:
Midwest Center for Structural Genomics
Description:
None
Comments:
purifi_date: 2008-04-21 yield: imacI-40.5 and imacII-
Mutation / Discrepancy:
No / No
Publications:
None
Authors:
PSI
Midwest Center for Structural Genomics
Argonne National Laboratory
LiCD00311532
Price: 
Login for Pricing
AVAILABLE
No restriction
Special MTA: PSI
Insert sequence: 762nts
Open reading frame: 51 to 812

CTTCTGGCGTGGATCTGGGTACCGAGAACCTGTACTTTCAATCCAATGCCAAAGATCAAA
TACCAATTATTTTAATTCATGGGAGCGGCGGTAATGCAAGTTCTCTTGATAAAATGGCAG
ACCAACTAATGAACGAATATAGAAGTTCTAATGAAGCATTGACTATGACTGTTAATTCAG
AAGGAAAAATCAAGTTCGAAGGTAAGCTTACAAAAGATGCCAAACGCCCAATTATAAAAT
TCGGCTTCGAGCAAAATCAAGCAACCCCTGACGATTGGTCCAAATGGTTAAAAATCGCGA
TGGAAGATTTAAAATCACGATATGGCTTTACACAAATGGACGGTGTAGGGCATTCCAATG
GAGGTTTAGCACTAACTTATTACGCGGAAGATTACGCGGGAGATAAAACCGTACCTACTT
TGCGTAAGTTAGTAGCAATTGGTTCACCATTTAATGACTTAGACCCAAACGATAACGGAA
TGGATCTATCATTTAAAAAATTGCCAAATAGTACTCCTCAAATGGATTATTTTATTAAAA
ATCAAACAGAGGTAAGTCCTGATTTAGAAGTACTTGCAATTGCAGGTGAATTAAGCGAAG
ATAACCCAACAGACGGGATTGTCCCAACGATTAGTTCACTCGCAACCAGGCTCTTTATGC
CAGGAAGTGCCAAAGCTTATATAGAAGATATTCAAGTTGGAGAAGACGCGGTTCACCAAA
CATTACACGAAACACCTAAGAGCATCGAGAAAACATATTGGTTTTTAGAAAAATTCAAAA
CAGATGAAACAGTTATCCAATTAGATTACAAATAACATTGGAAGTGGATAACGGATCCGA
ATTCGAGCTCCGTCGACAAGCTT

Protein sequence predicted based on nucleotide sequence

KDQIPIILIHGSGGNASSLDKMADQLMNEYRSSNEALTMTVNSEGKIKFEGKLTKDAKRP
IIKFGFEQNQATPDDWSKWLKIAMEDLKSRYGFTQMDGVGHSNGGLALTYYAEDYAGDKT
VPTLRKLVAIGSPFNDLDPNDNGMDLSFKKLPNSTPQMDYFIKNQTEVSPDLEVLAIAGE
LSEDNPTDGIVPTISSLATRLFMPGSAKAYIEDIQVGEDAVHQTLHETPKSIEKTYWFLE
KFKTDETVIQLDYK

Coding Sequence Details

Insert Sequence Verified?:
Y
Verification Method:
Sequence Verification
Mutations:
None
Discrepancy:
None
5' Linker Sequence:
None
3' Linker Sequence:
None

Recommended Growth Condition:

Distributed in bacterial strain:
DH5-alpha T1 phage resistant
Antibiotic Selection:
Host Type:  bacterial    Marker:  ampicillin
Bacterial Selection Condition: 100 ug/mL ampicillin
Growth Condition: Growth with the single antibiotic in LB at 37 degrees is recommended.
Comments: Commonly used conditions for ampicillin resistant plasmid clones.
Protein Expression Results:
ProteinExpressed: Protein_Confirmed
ProteinPurified: Protein_Purified
SolubleProtein: Protein_Soluble
Find experimental protocols in APC60765.2
Recommended expression in:
Not Applicable